کیفیت مشخصات تویوتا 2016 toyota chr 2017 Toyota chr

کیفیت: مشخصات تویوتا 2016 toyota chr 2017 Toyota chr 2018 Toyota chr NEW TEST – –

گت بلاگز بازار خودرو مهلت ترخیص ماشین ۶ ماه شد

به گزارش مهر، هیات وزیران در جلسه ۲۷.۴.۹۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص شرایط ترخیص خودروهای س

مهلت ترخیص ماشین ۶ ماه شد

مهلت ترخیص ماشین ۶ ماه شد

عبارات مهم : تجارت

با موافقت دولت مهلت ورود ماشین از سه ماه به ۶ ماه زیاد کردن یافت.

به گزارش مهر، هیات وزیران در جلسه ۲۷.۴.۹۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص شرایط ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در وقت ورود ماشین تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد.

بر این اساس؛ عبارت «سه ماه» به عبارت «تا شش ماه» عوض کردن کرد؛ به این معنا که مهلت ورود ماشین از سه ماه به شش ماه زیاد کردن یافت.

مهلت ترخیص ماشین ۶ ماه شد

چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای از وزیر اقتصاد خواسته بود مهلت ترخیص جهت ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده است به ۶ ماه زیاد کردن یابد.

واژه های کلیدی: تجارت | خودرو | سواری | ماشین | ثبت سفارش | بازار خودرو

مهلت ترخیص ماشین ۶ ماه شد

مهلت ترخیص ماشین ۶ ماه شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz