کیفیت مشخصات تویوتا 2016 toyota chr 2017 Toyota chr

کیفیت: مشخصات تویوتا 2016 toyota chr 2017 Toyota chr 2018 Toyota chr NEW TEST – –

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس ، ژول ورن را در جزیره ببینید

به گزارش گروه تحریریه سایت، هنری وجود دارد که شکل ها را به هم می ریزد و به آسانی نمی توان چیز مد نظر شخصی را در آن پیدا کرد مگر اینکه چشم مسلح داشته باشید، درست

عکس ، ژول ورن را در جزیره ببینید

ژول ورن را در جزیره ببینید /عکس

عبارات مهم : استیل

نام این نقاشی «ژول ورن در جزیره» است که باید ژول ورن را در آن با چشم مسلح دید.

به گزارش گروه تحریریه سایت، هنری وجود دارد که شکل ها را به هم می ریزد و به آسانی نمی توان چیز مد نظر شخصی را در آن پیدا کرد مگر اینکه چشم مسلح داشته باشید، درست مانند این نقاشی. نام این نقاشی ژول ورن در جزیره هست. بدون استوانه استیل، فقط یک جزیره می بینید ولی به محض گذاشتن لوله، ژول ورن ظاهر می شود. این هنر را به نام آنامورف یا به هم ریختگی می شناسند.

عکس ، ژول ورن را در جزیره ببینید

واژه های کلیدی: استیل | جزیره | نقاشی | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz